Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor. I tråd med våre etiske prinsipper anvender vi følgende prinsipper i forbindelse med beskyttelse av personvern og data:

 • Vi respekterer og beskytter personvernet ditt, og sikrer personlige data i tråd med alle gjeldende lover og forskrifter.
 • Vi vil begrense bruken og behandlingen av personlige data til de formålene vi trenger dem til, og kun med uttrykkelig tillatelse eller på annen juridisk basis.
 • Vi vil være kritiske, åpne og tydelige om når, hvordan og hvor vi bruker personlige data.
 • Vi vil følge standardene for «innebygd personvern» og «personvern som standard», og vurdere innvirkningen på personvern når vi utvikler nye produkter eller tjenester.
 • Vi vil passe på at vi ikke lagrer personlige data lenger enn absolutt nødvendig, og at vi følger alle gjeldende tidsplaner og vilkår for lagring av data.

Våre retningslinjer for personvern beskriver (med full åpenhet og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) – forordning 2016/679) grunnlaget vi behandler dine personlige data på når du går inn på nettstedet vårt, bruker tjenestene våre, kjøper produktene våre eller samhandler med oss («tjenester»). Les følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksiser for dine personlige data og hvordan vi behandler dem.

Disse retningslinjene for personvern er datert 25. mai 2018.

HVEM ER VI?

Findus Norge AS
Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norway 
selskapsregistreringsnummer (CRN): 981279980 
Findus Norge AS», «vi» eller «oss»).

Findus Norge AS er kontrolløren med hensyn til behandling av dine personlige data.

HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

I forbindelse med disse retningslinjene for personvern betyr personlige data alle opplysninger som vi kan identifisere deg gjennom (samlet kalt «personlige data»). De personlige dataene vi samler inn om deg når du bruker tjenestene våre, inkluderer følgende:

GENERELT:

 • Kontaktopplysningene dine. Navn, postadresse og andre kontaktopplysninger, som telefonnummer og e-postadresse.
 • Informasjon som samles inn automatisk. Teknisk informasjon, deriblant IP-adressen din samt nettlesertype og -versjon, som det kan være vi samler inn for eksempel når vi bruker informasjonskapsler, websignaler og lignende teknologier på nettstedet vårt, for å finne ut mer om bruken av nettstedet. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler for å finne ut mer.
 • Informasjon angående din bruk av nettjenestene våre. Dette inkluderer data om sider du besøker og de produktene og tjenestene du liker.
 • Opplysningene dine i forbindelse med konkurranser. Dataene vi samler inn hvis du deltar i en undersøkelse, konkurranse eller kampanje vi arrangerer fra tid til annen.
 • Anmeldelsene dine. Meningene, erfaringene, preferansene, interessene og produkt- og arrangementsanmeldelsene som du legger ut på nettstedet vårt eller deler med oss på Internett eller gjennom sosiale medier.
 • Kommunikasjonsdataene dine. Forespørslene dine, eventuelle klager du måtte ha og andre data vi mottar dersom vi kommuniserer med deg via e-post, telefon, Internett eller sosiale medier.
 • Informasjon samlet inn fra andre kilder. Det kan være at vi samler inn informasjon fra kommersielt tilgjengelige kilder, som dataaggregatorer og offentlige databaser. Det kan være at vi kombinerer disse opplysningene (f.eks. navn, interesser, offentlig observerte data) med informasjonen vi samler inn fra deg, for å hjelpe oss med å tilpasse kommunikasjonen vår til deg og for å forbedre tjenestene og produktene våre. Det kan være at vi ber om uttrykkelig samtykke fra deg dersom loven krever dette.

SPESIELLE KATEGORIER AV PERSONLIGE DATA:

 • Spesielle kategorier av personlige data oppgitt av deg. Vi vil også samle inn helseopplysninger som du frivillig oppgir når du samhandler med oss, for eksempel i forbindelse med eventuelle matallergier. Videre kan det være at vi samler inn helserelaterte data tilhørende kunder som krever skadeserstatning via kundeservicetjenesten vår.

Vi vil kun bruke helsedata som du oppgir frivillig, og da kun med samtykke fra deg og etter instruksjon fra deg, samt kun til de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Du kan nekte eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Se avsnittet «Dine personvernrettigheter» nedenfor for mer informasjon.

HVORDAN BRUKER VI DISSE OPPLYSNINGENE?

Vi samler inn og bruker dine personlige data til de formålene som er nevnt nedenfor. Merk at i den grad vi allerede har opplysninger om deg, kan det være at vi bruker disse til de samme formålene.

 • For å oppfylle avtalen med deg: For å kunne utføre forpliktelsene som oppstår etter inngåelse av en kontrakt mellom deg og oss, og for å kunne levere den informasjonen og de tjenestene du ber om, inkludert håndtering av forespørsler, spørsmål og klager fra deg. For å kunne utvikle og administrere en konkurranse eller kampanje som du kan ha deltatt i, for å gjennomføre kampanjen og for å kontakte deg dersom du er vinneren. Dersom det er mulig å bestille produkter via Internett, behandler vi disse dataene for å kunne administrere og håndtere kjøpene dine.
 • Av legitime kommersielle grunner: Det kan være at vi bruker dine personlige data (både på samlet og individuell basis), som kontaktopplysninger og data om konto og elektronisk identifisering, i forbindelse med reklamering for produkter og tjenester, og for å kontakte deg i forbindelse med markedsføring eller av andre kommersielle grunner, dersom du er en eksisterende kunde. Det kan være at vi også bruker dine personlige data til å analysere og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene våre, samt til å forstå deg som kunde og gi deg en bedre brukeropplevelse. Dette gjør det mulig for oss å opprette personlige profiler og å finne ut hva som interesserer deg, slik at vi kan måle og forstå effektiviteten av reklamen vi presenterer for deg og andre, og til å levere relevant reklame.
 • Det kan også være at vi bruker dine personlige data av andre legitime kommersielle grunner, for eksempel til å generere samlet statistikk om brukerne av tjenestene våre, til å hjelpe med sikkerhet og forebygging av svindel, til å administrere nettstedet vårt og til interne operasjoner (deriblant feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelser), av systemintegritetsmessige grunner (for eksempel forebygging av hacking, spamming osv.), for at du skal kunne benytte deg av de interaktive funksjonene til tjenestene våre, for å legge til rette for forretningsdriften vår, for å ha tilsyn med selskapets retningslinjer og prosedyrer, for å gjøre det mulig for oss å utføre bedriftstransaksjoner som fusjon, salg, avvikling, omorganisering, overføring av verdier eller virksomheter, oppkjøp, konkurs eller lignende hendelse, eller av andre legitime forretningsmessige grunner tillatt av gjeldende lover.
 • Bruk av opplysninger basert på ditt samtykke: Det kan være at vi bruker dine personlige data henvist til ovenfor i underavsnittet «Spesielle kategorier av personlige data», til de formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern, men kun etter at vi har fått ditt samtykke til dette.
 • Det kan være at vi bruker dine personlige data henvist til ovenfor i avsnittet «Hvilke opplysninger samler vi inn?», til kommunikasjon av markedsføring (basert på profilene dine) via e-post, tekstmelding eller andre elektroniske midler, men kun etter at vi har fått ditt samtykke til dette.
 • Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Se avsnittet «Dine personvernrettigheter» nedenfor for mer informasjon.
 • For å overholde våre juridiske forpliktelser Alle opplysninger henvist til ovenfor i avsnittet «Hvilke opplysninger samler vi inn?», kan bli brukt til å opprettholde behørige forretningsopptegnelser, for å overholde lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter samt for å overholde gjeldende lover og forskrifter eller som loven ellers krever.

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED?

Vi deler dine personlige data med følgende parter:

 • Datakontrollører i Nomad Foods Group. Dine personlige data vil bli delt med andre Nomad Foods Group-selskaper (se her for mer informasjon), som også kan bruke dine personlige data som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.  
 • Tjenesteleverandører og -behandlere.Vi engasjerer fra tid til annen tredjepartsleverandører som:
  • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører for å oppfylle eventuelle kontrakter vi inngår med dem, eller for at de skal kunne tilby tjenester på våre vegne;
  • Annonsører og reklamenettverk som krever data for å velge og levere relevant reklame til deg og andre. Vi utleverer ikke opplysninger om identifiserbare enkeltpersoner til annonsørene våre, men vi vil gi dem samlet informasjon for å hjelpe dem med å nå ønskede målgrupper (for eksempel kvinner i et spesifikt område). Det kan være at vi bruker de personlige dataene vi har samlet inn om deg, for å etterkomme ønskene til annonsørene våre ved å vise reklamen deres til den målgruppen;
  • Analyse- og søkemotorleverandører som hjelper oss med å forbedre og optimalisere nettstedet vårt.
 • Ettersom tredjepartsleverandører tilbyr tjenester, vil de få tilgang til, motta, vedlikeholde eller på andre måter behandle personlige data på vegne av oss. Våre kontrakter med disse tjenesteleverandørene tillater ikke bruk av dine personlige data til deres egne (markedsførings)formål. I overensstemmelse med gjeldende juridiske krav tar vi kommersielt rimelige forholdsregler for å kreve at tredjeparter på tilstrekkelig vis sikrer dine personlige data og kun behandler dem i samsvar med våre instruksjoner.

 • Partnere. Vi kan noen ganger tilby deg en tjeneste i samarbeid med partnere (for eksempel medsponsorer, lisensgivere, lisenstakere eller distributører av merkeproduktene våre). I denne forbindelse vil det være nødvendig å utlevere dine personlige data til disse partnerne. I overensstemmelse med gjeldende lov tar vi kommersielt rimelige forholdsregler for å kreve at tredjeparter på tilstrekkelig vis sikrer dine personlige data og kun behandler dem i samsvar med våre instruksjoner eller som medkontrollører. Vi vil meddele deg om denne delingen, og du kan protestere mot dette om ønskelig. Der hvor loven krever det, vil vi be om ditt samtykke på forhånd.

 • Rettskjennelser og andre juridiske krav.Vi vil også utlevere dine personlige data dersom loven krever det eller i forbindelse med en etterforskning, forskriftsmessige krav, rettssak, rettskjennelse eller juridisk prosess meddelt oss, eller for å beskytte nettstedets, våre eller våre tilknyttede selskapers rettigheter eller sikkerhet. 

 • Bedriftstransaksjon. I tillegg kan det være at informasjon om kundene våre, deriblant personlige data, vil bli utlevert som en del av en fusjon, salg, avvikling, omorganisering, overføring av verdier, oppkjøp, konkurs eller lignende hendelse. 

 • Med ditt samtykke.Vi utleverer også informasjon om deg, deriblant personlige data, til eventuelle tredjeparter dersom du har gitt ditt samtykke til eller bedt oss om å gjøre dette.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE TEKNOLOGIER

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til ulike formål. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om de informasjonskapslene vi bruker.

DERSOM DU ER UNDER 16 ÅR

Nettjenestene våre er ikke ment for barn under 13 år. Hvis du mener at vi har samlet inn opplysninger om et barn under 13 år, må du kontakte oss slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak for å slette disse opplysningene.

Hvis du er minst 13 år, men under 16 år, må du innhente samtykke fra en forelder eller offentlig utnevnt verge før du gir oss noen personlige data.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONLIGE DATA

I de fleste tilfeller vil dine personlige data bli behandlet innenfor EU. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan overføre og behandle personlige data du oppgir, til andre land enn det landet du bor i. Det kan være at lovene i disse landene ikke har samme beskyttelsesnivå for dine personlige data. Vi vil derfor søke å forsikre oss om at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er iverksatt og at alle gjeldende lover og forskrifter har blitt overholdt i forbindelse med slike overføringer, spesielt for personlige data som overføres til land utenfor EØS. Dette betyr at vi vil inngå juridisk nødvendige kontrakter med mottakere av dine personlige data, slik som standard avtalebestemmelser godkjent av Europakommisjonen eller andre tilsynsmyndigheter, der det er påkrevd.

SIKKERHET

Vi vil ta rimelige forholdsregler for å sikre at dine personlige data er skikkelig sikret ved å ta i bruk behørige tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak, slik at de er beskyttet mot uautorisert eller ulovlig bruk, endring, uautorisert tilgang eller utlevering, utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse og tap.

Vi vil ta forholdsregler for å begrense tilgang til dine personlige data til de personene som trenger tilgang til dem til et av formålene oppført i disse retningslinjene for personvern. Videre sikrer vi, gjennom en kontrakt, at tredjeparter som behandler dine personlige data, likeledes sikrer konfidensialiteten og integriteten til dataene dine.

DATALAGRING

Vi lagrer dine personlige data kun så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn til, deriblant for å innfri eventuelle juridiske krav eller krav til regnskapsføring eller rapportering.

Når vi fastsetter passende lagringsperiode, tar vi med i betraktningen mengde data og deres natur og følsomhet, den potensielle risikoen for skade fra uautorisert bruk eller utlevering av dine personlige data, formålene med behandlingen av dine personlige data og om vi kan oppnå disse formålene gjennom andre midler, samt gjeldende juridiske krav.

Vi må for eksempel beholde grunnleggende informasjon om våre kunder (deriblant kontaktopplysninger og økonomiske data) i syv år etter avsluttet kundeforhold.

Du kan i visse tilfeller be oss om å slette dataene dine. Se avsnittet «Dine personvernrettigheter» nedenfor for mer informasjon.

Det kan være at vi noen ganger anonymiserer dine personlige data (slik at de ikke lenger kan forbindes med deg) av forskningsmessige eller statistiske grunner. I slike tilfeller kan vi bruke disse opplysningene på ubestemt tid uten å måtte varsle deg.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Under forholdene angitt i gjeldende lov, har du følgende rettigheter når det gjelder vår bruk og behandling av dine personlige data:

Rett på tilgang til dine personlige data – Du har rett til å be om tilgang til dine personlige data som vi har om deg, og til å sjekke at vi behandler dem på lovlig vis.

Rett til å rette opp dine personlige data – Du har rett til å få ufullstendige eller feilaktige personlige data som vi har om deg, rettet opp, selv om det kan være at vi må bekrefte hvor nøyaktige de nye dataene du gir oss, er.

Rett til å få dine personlige data slettet – Du har rett til å be oss om å slette eller fjerne personlige data når det ikke lenger finnes noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personlige data når du har vunnet frem i protesten mot behandling av dem (se nedenfor). Merk imidlertid at vi av spesifikke juridiske grunner ikke alltid kan overholde forespørselen din om sletting. Du vil bli underrettet om dette, hvis aktuelt, når vi svarer på forespørselen din.

Rett til å begrense bruk av dine personlige data – Du har rett til å begrense vår bruk av dine personlige data når (i) du betviler nøyaktigheten til de personlige dataene; (ii) bruken er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dataene; (iii) vi ikke lenger trenger de personlige dataene til de relevante formålene, men du trenger dem til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare deg mot rettslige krav; eller (iv) du har protestert mot databruk vi av legitime grunner har rettferdiggjort, og du venter på en avgjørelse om hvorvidt vi virkelig har gode grunner til å fortsette den relevante databruken.

Rett til å protestere – I den grad vi setter vår lit til at vi av legitime grunner kan bruke dine personlige data, har du rett til å protestere mot en slik bruk, og vi må stoppe en slik behandling med mindre vi enten kan demonstrere overbevisende legitime grunner til denne bruken som tilsidesetter dine rettigheter og interesser, eller vi trenger å behandle dataene for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav.

Fremsette en klage – Du har også rett til å fremsette en klage hos den relevante tilsynsmyndigheten hvis du mener at innsamlingen og bruken av dine personlige data bryter disse retningslinjene for personvern eller gjeldende lov. Vi vil imidlertid sette stor pris på om du tar opp eventuelle problemer med oss først.

For mer informasjon angående rettighetene dine, eller for å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss via Kontakt oss-lenken på nettstedet vårt. 

Det kan være at vi ber deg om spesifikke opplysninger for å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett på tilgang til dine personlige data (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personlige data ikke utleveres til personer som ikke har rett til å motta dem.  Det kan også være at vi kontakter deg for å be om ytterligere informasjon angående forespørselen din, slik at du får svar fra oss raskere.

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Noen ganger tar det lenger enn én måned å svare. Dette skjer vanligvis hvis forespørselen din er veldig komplisert, eller hvis du har sendt inn flere forespørsler. I slike tilfeller tar vi kontakt og holder deg oppdatert.

ANDRE NETTSTEDER

Nettstedet vårt inneholder fra tid til annen lenker til og fra tredjeparters nettsteder, for eksempel nettstedene til partnernettverkene våre og kunder (som detaljister som selger produktene våre), nettverk for sosiale medier, annonsører og tilknyttede enheter. Hvis du følger en lenke til et av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at de har sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke kan holdes ansvarlige for disse nettstedene eller innholdet på dem. Se over de relevante tredjepartenes retningslinjer for personvern før du sender noen personlige data til disse nettstedene.

ENDRING AV RETNINGSLINJENE

Vi kan fra tid til annen endre på disse retningslinjene for personvern etter eget skjønn. Eventuelle endringer vil gjelde fra det tidspunktet de offentliggjøres på nettstedet.

KONTAKTINFORMASJON OG SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern eller vår behandling av dine personlige data generelt, kan du kontakte oss via Kontakt oss-lenken på nettstedet vårt. Pass på å indikere hva spørsmålet dreier seg om.