Samarbeid for å redusere matsvinn

En tredel av all maten som produseres i verden blir aldri spist fordi den blir ødelagt eller kastet. Med utgangspunkt i FN's bærekraftsmål 12.3 er det satt mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Vi i Findus er med på laget -
er du?

Samarbeid for å redusere matsvinn

En tredel av all maten som produseres i verden blir aldri spist fordi den blir ødelagt eller kastet. Med utgangspunkt i FN's bærekraftsmål 12.3 er det satt mål om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Vi i Findus er med på laget -
er du?

#KuttMatsvinn2030

Regjeringen og matbransjen har gått sammen om en avtale om å redusere matsvinnet i Norge, og målet er å halvere matsvinnet innen 2030. Dette er et kjempeviktig tiltak, som vi i Findus støtter fullt ut! Vi har naturligvis signert Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

Hvert år kaster vi 385 000 tonn mat i Norge. Ifølge Matvett har dette svinnet en verdi på 22 milliarder kroner, og CO2 utslipp tilsvarende en fjerdedel av vår personbiltransport. Disse tallene er fra matindustri, dagligvarehandel, hoteller, kantiner og forbrukerne, men inkluderer ikke restauranter, offentlig virksomheter eller landbruk og sjømatindustri, så tallene er i virkeligheten enda høyere. 

Hva er egentlig matsvinn?

I Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn legger de følgende definisjon til grunn:

"Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet". Altså alt av råvarene som kunne vært spist av mennesker, men som av en eller annen grunn blir kastet. Matavfall er f.eks. skrell, bein, skinn og andre deler av råvarene som vi ikke kan spise. 

Å kaste mat er ikke bare sløsing med verdifulle ressurser, men også penger. Å kaste mindre mat er dermed besparende både for miljøet og lommeboka - og det er vel fint, er det ikke?

Gjennomsnittsforbrukeren kaster 42 kg mat i året!

I Norge kaster hver forbruker gjennomsnittlig 42 kg mat i året.. 42 kg mat som kunne vært spist. Dette er ikke bare sløsing med god mat og fine råvarer, men også med ressursene som brukes til å produsere maten. Matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene på verdensbasis, og krever mye vann- og jordareal. Derfor er det ekstra viktig at den maten som blir produsert spises opp. Matsvinn alene, står for 10 % av de samme utslippene, og ville faktisk vært verdens tredje største land når det kommer til denne typen forurensning.

Det er 10 ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt å sørge for at maten som produseres, selges og lages, blir spist av mennesker enn at den behandles som avfall i etterkant. Dette er et viktig poeng å ta med seg. 

Hvert 10.minutt kaster vi 5 tonn fullt spiselig mat i Norge. Forbrukerne står for over halvparten av dette svinnet, så det er utrolig viktig å spise opp den maten vi kjøper! Vil du vite mer om hva vi i Findus gjør for å minske vårt svinn - se her