Ansvarlig fangst av fisk og sjømat

Ansvarlig fangst av fisk og sjømat

Vi vil bevare livet i havet, i dag og i generasjoner som kommer. 

Med fiskeprodukter som en stor og viktig del av Findus, ønsker vi å ta ansvar og lede vei innen ansvarlig fiske.  

Gjennom vårt eierselskap har vi har jobbet for å sikre bærekraftige fiske- og skalldyrsbestander i mer enn 20 år, men selv om vi fisker fisken på en ansvarlig måte er havene stadig under sterkt press. 

Klimaendringer, havforurensning, overfiske og illegal, urapportert og uregulert fiske (IUU) truer maritimt liv og sjømatressursene. Verdens befolkning forventes å stige til 9,5 milliarder innen 2050, og den globale etterspørselen etter fisk og sjømat øker stadig. For å bevare fisken i havet i fremtiden også, anskaffer vi fisk på en ansvarlig måte. Dette innebærer:

  • Kun bruke MSC-sertifisert villfanget fisk
  • Ikke akseptere fisk som er IUU eller som kommer fra overfiskede bestander
  • Følge FNs Organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) sin atferdskodeks som en veiledning for ansvarlig anskaffelse av fisk
  • Samarbeide med organisasjoner og beslutningstakere innen marine og havbruksnæringer for å implementere prinsippene i FAOs retningslinjer for ansvarlig fiske. 

100 % av vår villfangede fisk i dagligvarebutikkene er miljømerket med MSC

Villfanget fisk og sjømat

Helt siden vi begynte å jobbe med MSC, har et viktig punkt på vår agenda vært å øke bevisstheten rundt bærekraftig fiske, og vi er stolte av å kun bruke MSC-sertifisert fisk i Findus-produkter med villfanget fisk. Sammen med våre søsterselskaper er vi overlegent den største brukeren av miljømerket MSC globalt. Vi bruker MSC-standarden for uavhengig evaluering fordi vi mener det er den tøffeste standarden som finnes for fiskerisertifisering.

The Marine Stewardship Council (MSC)

MSC er en internasjonal ideell organisasjon som ble etablert for å sikre sunne, bærekraftige og godt administrerte fiskebestander i dag og for fremtidige generasjoner. MSC-sertifiseringen er et bevis på at fiskeriet er bærekraftig og forvaltes på en god måte. Dette betyr at fisken er bærekraftig fisket, kommer fra bærekraftige stammer og er fullt sporbar.  

Vi bruker MSC-standarden fordi: 

  • Den sikrer at fisken og sjømaten vår kan spores tilbake til et uavhengig evaluert, sertifisert, bærekraftig fangststed
  • Det sikrer at fisken og sjømaten vår håndteres med forsiktighet. Fra hav til tallerken blir den sporet og blir tydelig merket slik at den kan spores til et sertifisert bærekraftig fiskeri
  • Den er robust og pålitelig, ettersom den er vitenskapelig basert og internasjonalt anerkjent

Findus har samarbeidet med MSC om bærekraftig fiske siden 2004, og var den første til å lansere MSC-sertifisert fisk i Norge. MSC-logoen er på 100% av fiskeproduktene våre med villfanget fisk i dagligvarehandelen. Vi er opptatt av å samarbeide med MSC for å bidra til å lære forbrukere om viktigheten av å kjøpe bærekraftig fisket fisk. 

Oppdrettsfisk fra akvakultur

Fiske- og skalldyroppdrett er en av de nyeste og raskest voksende former for matproduksjon. Den utgjør for øyeblikket halvparten av den globale fiske- og skalldyrproduksjonen, og er forventet å stige ytterligere i proporsjon. Oppdrett blir dermed stadig en viktigere kilde til fisk og sjømat, og det avgjørende at oppdretterne og fiskeselskapene opptrer ansvarlig. 

Akvakultur har en direkte innvirkning miljøet (f.eks. vannkvalitet, økosystemer og økologisk mangfold). Derfor er det viktig at både bedrifter og oppdrettere opprtet ansvarlig for å unngå potensielt press på det lokale og globale miljøet. 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

ASC ble grunnlagt i 2010 og er sertifiseringsprogrammet for ansvarlig oppdrett fra akvakultur. ASC jobber for å minimere negative miljø- og sosiale konsekvenser fra oppdrett og bruker standarder som viser hvordan ansvarlig akvakultur ser ut. De er vitenskapelig basert, reflekterer bestepraksis og inkluderer kvantitative ytelsesindikatorer. Standardene bidrar til at akvakulturnæringen blir mer miljømessig bærekraftig og sosialt ansvarlig, ved å tilby midler for å fremme og belønne ansvarlig oppdrettspraksis. På den måten kan de påvirke valgene forbrukere tar når de kjøper fisk og sjømat.