Engasjerte ansatte er viktig for oss!

Engasjerte ansatte er viktig for oss!

Våre medarbeidere er vår fremste styrke

Våre medarbeidere er helt avgjørende for bedriften vår, og vi er overbevist om at vi blir mer konkurransedyktige og innovative når våre medarbeidere får sjansen til å utvikle seg og oppnå sitt fulle potensiale. 

Mangfold og inkludering

For å bidra til en positiv arbeidskultur som oppmuntrer kreativitet og nytenking, har vi stadig fokus på mangfold og inkludering i organisasjonen vår. Dette er noe vi stadig jobber med i rekrutteringsprosessene våre. Vi har også fokus på å gi aktuelle personer mulighet for arbeidserfaring gjennom internships, arbeidstrening og lærligprogrammer. Dette gir unike muligheter for å bygge ny og god kompetanse.

Nå jobber vi også for et bredere mangfold i organisasjonen vår, gjennom å øke andelen ansatte med ikke-nordisk bakgrunn. Vårt mål er at 20 % av de som får tilbud om ansettelse i år 2022 skal være personer med ikke-nordisk bakgrunn. Vi vet at det vil føre til langsiktig lønnsomhet.

Opplæring og utvikling

Vi er opptatt av å investere i våre ansatte, og har fokus på opplæring og utvikling. Dette innebærer ikke bare at medarbeiderne får utvikle seg i jobben sin, men det fører også til mer engasjerte og motiverte folk.  

Vi følger 70:20:10-rammeverket for opplæring og utvikling. Dette rammeverket tar utgangspunkt i at 70 % av opplæring og utvikling skjer på jobben, 20 % skjer gjennom samhandling med andre mennesker og i sosiale nettverk, og 10 % gjennom kursing og formell opplæring. 

Helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte

Vårt viktigste ansvar overfor våre medarbeidere er at de føler seg trygge på arbeidsplassen. Både for de som jobber på hovedkontoret vårt i Asker, våre selgere som kjører rundt til butikkene i det ganske land, og ikke minst alle de som jobber ved fabrikkene våre i Tønsberg og Larvik. Sikkerhet og forebygging av ulykker på arbeidsplassen er viktig i alle ledd. Vi vurderer våre sikkerhetsrutiner og -systemer jevnlig, og reviderer dem etter behov. 

Helse og velvære på arbeidsplassen

I Findus jobber vi for å hjelpe familier med å spise litt sunnere og smartere hver dag – og vi mener at denne mentaliteten starter på arbeidsplassen. Vi anser helse og velvære som et viktig utgangspunkt for suksess og vi har derfor lansert “Our Well Way” – vårt helt egne helse- og velværeprogram. Dette programmet innebærer blant annet temaer som fysisk aktivitet, ernæring, mental helse og søvn.