Kontakt oss

Kontakt oss

Ring oss

Sentralbord: +47 6685 4000
Mandag - fredag 08.00 – 16.00

Mail oss

findus.foodservices@no.findus.com

Skriv til oss

Findus Norge AS
Postboks 14
1324 Lysaker

Besøks- og leveringsadresse:
Findus Norge AS
Drammensveien 288
0283 Oslo

Kontoradresse i Trondheim

Findus Norge
Kvenildmyra 5
7072 Trondheim

Att.: Håvard Arntsen

Faktura-adresse

Findus Norge AS
Findus Nordic Finance SSC
Postboks 4506
SE-20320 Malmø

Sverige

Faktura til e-mail (pdf)

faktura@no.findus.com


eFaktura

For info, kontakt oss på e-mail:

regnskap@no.findus.com

Resett alle