Findus' tiltak for å redusere matsvinn

Hvert år kastes flere tonn mat i Norge. Dette er noe som kan unngås. Uansett om du jobber på et lite eller stort kjøkken, så kan du bidra til å unngå matsvinn.

Findus har undertegnet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Innen 2030 skal vi redusere matsvinnet med 50%. I tillegg vil vi gi alle som arbeider i storhusholdning råd og tips om hvordan de kan redusere sitt matsvinn.

Matsvinnboks

Høsten 2018 plasserte vi en stor boks på Oslo S, som visualiserte 5 tonn matsvinn. Denne kampanjen engasjerte både politikere og forbrukere. I september 2019 inviterte vi til matsvinn-lunsj i Spikersuppa i Oslo. Vi inviterte politikere, skoleelever og andre fra næringslivet til å komme med sine matsvinn-tips.

I Findus arbeider vi aktivt for å redusere vårt matsvinn. I våre fabrikker har vi arbeidet med å optimere vår produksjon. Et eksempel er avfall fra vår produksjon av blomkål, som gis vekk til Kompassmat.

I tillegg har ISS sagt seg villig til å ta imot blomkålavfall, som vanligvis ville ha gått til dyrefor.

Matsentralen

Findus donerer også overskuddsmat til Matsentralen i Norge. Matsentralen fordeler mat til vanskeligstilte som behøver ekstra hjelp. 

I vår fabrikk i Tønsberg har vi installert en ny optisk sorterer som skal bidra til å redusere matsvinnet ytterligere. Maskinen har ti kameraer og laser som kontrollerer alt avfall. Avfallet blir skutt ut ved hjelp av luft.

Slik beholder vi de beste råvarene, og kun defekte varer går i avfallet.

Her er noen enkle regler som vi har utarbeidet med Matvett. 


3 TIPS FOR Å
REDUSERE MATSVINNET

findus regler for å redusere matsvinn

>> Ta matsvinnløftet her!

Hør hvilke råd byråd i Oslo, Lan Marie
Nguyen Berg, har når det gjelder matsvinn.

 

Hør Findus-kokk Ingvild Bøhm-Pedersen
forklare hva vi i Findus gjør for å redusere matsvinnet.

Hør hva vår servicetekniker Bjørn Tidemand Bollæren forteller
om vår nye optiske sorterer, som skal redusere matsvinnet i vår fabrikk i Tønsberg.

Her forteller vår bærekraftsansvarlige Maria Svantemark hvordan Findus reduserer matsvinnet.