Her kan du gjerne sende oss en reklamasjon på produktet som ikke var som det skal være. Vennligst fyll ut reklamasjonsskjemaet så nøye du kan, så vi på best mulig måte kan finne ut av hva som har skjedd. 

Reklamasjonsskjema

Personlig informasjon

Emne

Informasjon om produktet

Vi ber om din adresse kun for å behandle din reklamasjon og for eventuell kompensasjon