Siden 2016 kjøper og produserer vi kun sertifisert palmeolje

Palmeolje er en vegetabilsk olje som er brukt i mange matvarer. Findus er klar over de negative miljømessige konsekvensene palmeoljeproduksjon medfører. Blant annet har økt etterspørsel etter palmeolje verden rundt ført til avskoging og minking av biologisk mangfold. For å motvirke de negative aspektene knyttet til palmeoljeproduksjon, benytter vi i Findus kun segregert og Findus-sertifisert palmeolje etter RSPO-standarden.

Det er WWF sammen med interessenter i hele kjeden – fra plantasjen til butikk – som initierte ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” for å få på plass en standard for en mer bærekraftig produksjon. 

Her kan du lese mer om WWFs arbeid.

RSPO-medlem og sertifisert palmeolje

Som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre alle aspekter av produksjons- og leveringskjeden er vi i Findus aktivt medlem og støttespiller i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har utviklet en global standard med tredjeparts sertifisering for bærekraftig palmeolje. For å begrense viktige miljøproblemer som avskoging og utnyttelse av torvmark, mener vi det er nødvendig med et veletablert og fungerende system for å oppnå positive effekter i en større sammenheng. Vi oppfordrer derfor alle våre leverandører og industrielle partnere til å implementere RSPO-standarden i sin virksomhet.

Hvis du vil lese mer om RSPO, kan du gjøre det her.

Vårt mål var å bruke kun sertifisert og segregert palmeolje i henhold RSPO standard innen utgangen av 2015. Det var et ambisiøst mål, og vi nådde nesten hele veien. Siden 2016 har vi kun kjøpt og produsert med segregert sertifisert palmeolje.

Noen fakta om palmeolje

  • En vegetabilsk olje, høy på mettet fett (ca. 50 %), som utvinnes av fruktkjøttet fra palmeoljefrukten
  • Benyttes i matvareprodukter, fôr, rengjøringsmidler, kosmetikk og biodrivstoff
  • Indonesia og Malaysia står for omtrent 87 % av den globale produksjonen, som i 2014/15 var på rundt 60 millioner tonn
  • Det er den billigste vegetabilske oljen, og den som blir mest brukt i verden
  • Befolknings- og velstandsvekst i land som India, Pakistan, Kina og Malaysia har bidratt til økning i produksjonen, og disse landene står for 50 % av det totale forbruket (USDA 2015)
  • I Norge er forbruket av palmeolje synkende