Vårt syn på grønnsaker

   Findus’ drivkraft er å tilby fersk-fryste grønnsaker med best mulig smak og kvalitet hele året. Så vel som å være sikker på at våre grønnsaker er av førsteklasses kvalitet, tar vi også ansvar for at de dyrkes og fremstilles med minst mulige belastning på miljøet.

   Erteinnhosting

   LISA  - gir mindre klimapåvirkning

   (Low Input Sustainable Agriculture = bærekraftig landbruk)

   I løpet av de siste ti årene har vi utviklet og innført dyrkingssystemet Findus LISA til de grønnsakene som ble dyrket på kontrakt i Sverige. Prinsippene i dette har vi tatt til Norge. LISA står for Low Input Sustainable Agriculture, dvs. en bærekraftig produksjon med bruk av minst mulige hjelpemidler. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Findus LISA. Vårt endelige mål er å ha Findus LISA-kvalitet på alt av grønnsaker som inngår i våre produkter. Dette tankesettet bruker også Findus for sine norskdyrkede grønnsaker.

   Findus LISA er utviklet etter en dyrkingsfilosofi formulert ved North Carolina State University i USA. I sin nåværende form kan Findus LISA sammenlignes med ulike sertifiseringssystemer og deres prinsipper for risikoanalyse og risikoforebyggende tiltak samt integrerte dyrkingssystemer. Utover dette inneholder Findus LISA et antall normer som skal sikre at grønnsakene holder førsteklasses kvalitet, så vel synlig som usynlig.

   Forskning og utvikling

   Ved vår forsknings- og utviklingsavdeling driver vi prosjekter som har som mål å stadig forbedre Findus grønnsakenes synlige og usynlige kvalitet. Arbeidet skjer gjennom planteutvikling, strategier for tilpasset plantehelse og balansert tilførsel av næringsstoffer, samt utvikling av kontroll- og overvåkningssystem i forhold til sykdom og skadedyr.

   Findus støtter og stimulerer også et system for bærekraftig landbruk hos våre leverandører. Vi oppmuntrer dem til å oppfylle kravene i EurepGAP eller lignende sertifisering som et første steg. For ytterligere kvalitetsforbedring hjelper vi våre leverandører med kunnskapsoverføring for å innføre Findus LISA.

   Vi støtter aktivt utviklingen av et bærekraftig landbruk og oppmuntrer alle interessenter til en åpen debatt om temaet.