Fryst mat hjelper til i krigen mot matsvinn

Mat er livsviktig, men vår måte å leve og spise setter sine spor på planeten. Maten vi spiser står for en fjerdedel av menneskets klimapåvirkning, og i dag blir omtrent en tredjedel av all mat kastet. Fryste matvarer kan bidra til å redusere matsvinnet, men det er også andre fordeler med fryst mat.

Viltblanding

Fryst mat og næringsverdier

Ferske grønnsaker må transporteres fra jordet og til butikkhyllene, en prosess som vanligvis tar ca. 3 dager på kjølelager og/eller i romtemperatur. I løpet av den tiden forbruker råvaren av sin egen næringstilstand som da endrer kvaliteten. Dessuten høstes råvaren ofte før den er helt moden for å virke frisk i butikken, noe som også kan påvirke næringsverdiene negativt.

Fryste grønnsaker høstes når råvaren har best kvalitet, prosesseres og deretter fryses innen 2-3 timer. På denne måten opprettholdes nivåene av viktige næringsstoffer. I samme øyeblikk en grønnsak høstes starter forringelsen, hvor vitaminer og smaksemner er mest utsatt.

I fryseren er det alltid sesong. Med vårt klima i Norge er det flott å kunne ta frem fryst mat som er høstet i løpet av sesongen, hvor gode smaker og næringsinnhold blir godt bevart. At fryst mat reduserer matsvinnet gjør det enda bedre, sier Maria Svantemark, som er Sustainability Manager på Findus.

Fryst kontra ferskt?

The Health Education Authority konstaterer i folderen "Enjoy Fruit & Vegetables" at "fryste grønnsaker er like nyttige som ferske - og de kan være enkle, bekvemme og økonomiske" i bruk. Fryste frukter og grønnsaker kan være en fleksibel løsning med fryseren som lager.

Der kan du ha dine favoritter som du kan ta frem til alle måltider uten å gå på bekostning av næringsinnhold. Du kan være sikker på at råvaren er fersk når den er fryst. Det er ikke bare nyttig - men også godt!

Næringsinnhold

Dr. Barbara Klein, professor i mat og ernæring ved Universitetet i Illinois i USA, fant ut at fryste grønne bønner inneholder dobbelt nivåer av vitamin C i forhold til ferske. Etter tre dager i butikkhylla og tre dager i kjøleskapet - en typisk situasjon etter innkjøpet - beholder ferske grønne bønner bare 36% av vitamin C-innholdet. De fryste grønne bønner, derimot, beholdt 77% av vitamin C - mer enn dobbelt så mye. Andre studier viser at grønnsaker lagret ved romtemperatur i 2-3 dager kan redusere 50-70% av folat-innholdet. Flere fakta kommer fra Dr. Dean Edell, ekspert på helse og ernæring. I hans bok "Eat, Drink & Be Merry" framgår det at mange fryste frukter og grønnsaker inneholder mer ernæring enn ferske.

Fakta fra denne forskningen, og mange andre kilder, tyder på at næringsstoffer som vitamin C, vitamin A, folat, karoten, protein og fiber i de fleste tilfeller er tilsvarende i sammenligning mellom ferske og fryste grønnsaker. I noen tilfeller enda bedre med hensyn til verdiene i de fryste.

Fryste fordeler

Den britiske mattilsynet, konstaterer i sin rapport "Nutrition and Food Processing" at bearbeidet mat i flere tilfeller faktisk inneholder høyere nivåer av næringsstoffer enn i ubearbeidet form. Det beste eksemplet var dypfryste grønnsaker som ble innfryst i løpet av noen få timer etter høsting, mot de ferske som ble lagret i flere dager før omsetning eller forbruk.

Organisasjonen "The British Frozen Food Federation" har funnet ut at det er vitenskapelig bevis fra den etablerte forskningen og universiteter på at fryse frukter og grønnsaker har like god næringsverdi som ferske.

I mars 1998 godkjente USAs Food and Drug Administration (mattilsynet), at fryste matvarer kan beskrives som sunne.

Fryst mat er klimasmart!

Vi vil gjøre det lettere for alle å gjøre kloke og fornuftige valg og bruke ressursene på best mulig måte. I dag blir en tredjedel av all mat kastet og denne ressurssløsingen må reduseres kraftig. En måte å bidra til et bedre miljø er å spise mer fryst mat, da den lange holdbarheten til fryste matvarer reduserer matsvinnet gjennom hele prosessen. På kjøkkenet bruker du kun det du trenger til hvert måltid og holder resten i fryseren til neste gang du lager mat. Studier viser at matavfall kan redusere med så mye som 47% ved å bruke fryste varer sammenlignet med råvarer med kortere holdbarhet som kjølte og ferske råvarer.

Visste du dette om fryst mat?

     *Vi fryser maten for å ta vare på start-kvaliteten – fryst tilstand betyr at tiden stopper og bevarer ernæringen i maten slik den er - når den er best.
     *Du kan alltid ha friske grønnsaker på kjøkkenet fordi fryst gir deg tilgjengelighet hele året, og er enkelt å lage mat med.
     *Innfrysning er en naturlig måte å bevare mat på -  uten bruk av tilsatte konserveringsmidler.
     *Vi transporterer ikke mat med fly, fordi fryst gir lang holdbarhet og muliggjør valg av langsommere, mer klimafornuftig transport.

Vårt løfte er å gjøre alt som står i vår makt, slik at du kan spise naturlig, næringsrik og bærekraftig mat hver dag - nå og i fremtiden!