Vårt syn på fisk

Våre hav trues av utfisking og stadig lavere fiskebestander. Vi bestreber oss derfor så langt det er mulig å bruke vill-fanget fisk som er MSC-sertifisert, noe som betyr at fisken fanges og håndteres på en bærekraftig måte, og kan spores helt ned til den enkelte bestand.


Båter på havet

Fangstfelt over hele verden er overbelastet på grunn av ulovlig fiske og overfiske. I nesten 20 år har vår virksomhet vært pådriver for utvikling av bærekraftige retningslinjer for fiskeriene med mål om å være med og skape re-produktive fiskebestander på lang sikt. I dag gjør vi dette på tre måter:

1) Vi bruker FN´s FAO (mat- og landbruksorganisasjon) ansvarlige fiskekodeks som grunnlag og veileder når vi kjøper fisk. Vi kjøper aldri ulovlig fanget fisk, eller fangster som ikke er rapportert eller regulert, ei heller råvare fra overfiskede bestander.

2) All vår vill-fangede fisk er kjøpt inn basert på ansvarlighet og bærekraft, og kan alltid spores tilbake til fangstfeltet. Vi samarbeider med forvaltningsorganisasjoner for fiskerinæringen og ansvarlige politikere som følger FAO´s prinsipper for bærekraftig fiske.

3) Vi påvirker fiskeriene til å sertifisere seg i samsvar med retningslinjene for bærekraftig forvaltning.

Marine Stewardship Council (MSC) er nå de beste til å møte kriteriene vi har satt for bærekraftig fiske, og i dag er det aller meste av vår vill-fanget fisk MSC-sertifisert. Findus var først ute å introduserte MSC i Norge, allerede i 2004 – vi er stolte av det!

Les mer om MSC her