Findus logo

Fryst mat er bra mat - Fem fryste fordeler

Å dypfryse mat er som å stanse tiden.
Den naturlige nedbrytningsprosessen stanser nesten helt og maten beholder sin ferske kvalitet.

Viltblanding

Ikke noe konserveringsmiddel

Dypfrysing er en naturlig måte å bevare maten på og derfor trenger man ikke noe konserveringsmiddel. Det er også den mest skånsomme måten å forlenge holdbarheten hos en matvare, både når det gjelder smak, aroma, næringsverdi og konsistens.

Alltid ferskt hjemme

Alle tenker kanskje ikke på det, men fryst er ferskt. Både grønnsaker og fisk fryses ned veldig kort etter innhøsting/fangst, når råvarene er som best. Våre erter er pakket og fryst i løpet av tre timer fra innhøsting.

Med f.eks. Findus Kanelboller kan du alltid ha nybakt hjemme. Det tar bare to timer fra deig til fryst.

Ernæringsverdi

Et tydelig eksempel på hvor godt næringsinnholdet bevares ved dypfrysing er spinat.
Etter innhøsting minsker f.eks. mengden C-vitamin fort og når "fersk spinat" kommer inn i kjøkkenet er mye allerede borte.

Fryste grønnsaker er like nyttige som ferske

I en svensk studie har de analysert gulrøtter, spinat, blomkål, broccoli, haricots verts og erter. Analysene omfattet et visst antall vitaminer og mineraler.

Dypfryste bønner inneholdt 12 ganger mer C-vitamin enn ferske. Undersøkelsen viste at ferske grønnsaker kan miste betydelige mengder av C-vitamin fra de blir høstet, under transport og lagring, frem til de kjøpes og brukes av forbrukerne.

Innholdet av C-vitamin var bemerkelsesverdig lavt i bl.a. haricots verts, spinat og broccoli, i motsetning til fryste grønnsaker som inneholdt betydelig høyere mengder. Dette til tross for at disse forvelles innen de fryses og i den forbindelse mister en del vannoppløslige vitaminer.

C-vitamin-innholdet i fryste haricots verts var 12 ganger mer enn i ferske, fryst broccoli 3½ gang mer og fryst spinat 2½ gang mer.

Resultatet i korthet:


Mineraler er likt i fersk og fryst med unntak av fersk spinat som topper listene.

Undersøkelsen studerte de fryste og ferske grønnsakenes innhold av mineralene jern, kalsium, magnesium og kalium.
Erter og gulrøtter inneholdt ubetydelig av disse mineralene, mens spesielt spinat toppet listene over høyt mineralinnhold.