Findus logo

Bærekraft – vår policy

Det er viktig for oss i Findus å drive en langsiktig, bærekraftig utvikling innen alle områdene der vi er involvert.

Vi har kommet ganske langt, men det finnes mye igjen å gjøre. Derfor ser vi vårt bærekraftsarbeide som en stadig forbedringsprosess der vi opptrer ansvarsfullt og er åpne og ærlige i hele vår virksomhet.

Vi i Findus ser på bærekraftig utvikling som en kjerneverdi og derfor er det integrert i hele vår virksomhet. Vår ambisjon er å sikre at den maten vi tilbyr tllgodeser dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. (Ref. World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. Unitied Nations Environment Programme.)

Her er våre prinsipper for en bærekraftig produksjon og forbruk av mat.

Findus’ vision er å være den unike bedrift innen fryst mat i Norden – elsket for vår lidenskap for å lage naturlig, god og næringsrik mat av bærekraftig opprinnelse og å drive lønnsom markedstilvekst.

Vi skal være en av de ledende aktørene i Norden innen bærekraftig matproduksjon.

Som en hjelp i vårt arbeid har vi utviklet Findus prinsipper om bærekraft som dekker fem områder.

1. Bærekraftig opprinnelse
2. Redusert miljøbelastning
3. Sosialt ansvar
4. Sunne og bærekraftige matvaner
5. Engasjement

Vi vil hele tiden forbedre vårt bærekraftsarbeide og arbeider hele tiden med å utvikle dialogen om dette med kunder, grossister og andre interessenter.