Vår beste potetsort, Innovator, er en spesialsort for de fleste av våre Steakhouse Fries varianter. Den har en fin lys farge og er dyrket frem av noen av Norges flinkeste potetbønder. Produktene som inngår i serien er utvalgte varianter med moderne kutt. Disse egner seg spesielt for serveringer innen kommersiell sektor.

Vi forfriterer alle våre potetprodukter i Stakhouse Fries-serien i rapsolje og anbefaler også at ditt kjøkken friterer i den sunnere oljen.

Se våre Steakhouse Fries varianter