SMV Skolematens venner

Gratis skolemat til alle vil lønne seg
Norge sammen med Danmark og Albania er de eneste landene i Europa som ikke har en skolematordning for barn i grunnskolen. Stiftelsen Skolematens Venner jobber for et lovpålagt gratis, ernæringsmessig forsvarlig, daglig måltid i grunnskolen.

Skrevet av: Jonas Werner Andersen, nestleder i Stiftelsen Skolematens Venner

Smart med skolemat
Alle norske skolebarn bør få et gratis, sunt måltid på skolen hver dag!

Uttalelse fra Norges Bygdekvinnelags årsmøte i Sarpsborg 8. og 9. juni.

Sunn skolemat for alle!
Jeg er lei av prosjekter, jeg vil ha handling. Det er på høy tid å tilby gratis, sunn skolemat til alle,
skriver styreleder i Skolematens venner og i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland, i en kronikk i Nationen.

Innfør skolemåltid!sier tidligere barneombud Reidar Hjermann.
Barneombudet anbefaler at fokuset på skolemåltid gjenopptas og at barn sikres et godt gratis måltid i løpet av skoledagen sin.

Reidar Hjermann var barneombud i åtte år. Et sunt og gratis skolemåltid i grunnskolen var en av hans hjertesaker. Når han nå gjør opp status for barns rettigheter i Norge, mener Hjermann at skolemåltid til alle er en sak som bør stå høyt på dagsorden hos politikerne.

Se mer på www.barneombudet.no/publikasjoner/status.

Gode grunner for skolemåltid
I tillegg til de ernæringsmessige gevinstene, nevner Barneombudet:

Les mer på http://www.skolematensvenner.no/.