For Findus er fisk et konstant miljøarbeide

Vår matvareproduksjon blir stadig mer modernisert, og fisk en av de få råvarer hvor en stor andel fortsatt må fanges vilt. Selv om fiskeforedling basert på oppdrett stadig vokser, så er største delen av den fisken vi i dag spiser fortsatt fanget av fiskere ute til havs.

MSC

Findus har vært en del av denne fiskerinæring i et drøyt halvt århundre, og er en del av Europas største fiske- og skalldyrsselskap. Vi er derfor også veldig klar over behovet for og nødvendigheten av å ha et veldrevet og langsiktig fiske for å bevare fiskebestanden  for nåværende og kommende generasjoner.

Findus er et moderne, fremtidsrettet firma som ønsker å opptre på en riktig måte i alle trinn av fiskeproduksjonen.

Findus er sterkt engasjert i dette globalt viktige temaet. Vi arbeider også for den europeiske fiskerinæringens bransjeorganisasjon og inngår i arbeidsgruppen som er satt for å motarbeide svart fiske.

”Vi er veldig engasjert og utøver en aktiv rolle i arbeidet med å oppnå et bærekraftig fiske. Vi er ikke redde for å sette spørsmålstegn ved metoder som vi anser er uheldige. Derfor har vi i Findus tatt i bruk retningslinjer som gjør miljøarbeidet vårt enda mer målrettet.”

10 prinsipper for ansvarlig innkjøp av fisk
For å kontrollere vår egen måte å arbeide på har Findus nedfelt ti prinsipper for ansvarsfulle innkjøp av fisk. Det gjelder regler angående lovlighet, håndtering av forbud, sporbarhet, ansvarsfull markedsføring og objektiv vurdering, og klare føringer i forhold til tema som god etikk, forskning og kontinuerlige forbedringer.

”Vi i findus er overbevist om at våre prinsipper er den rette veien å gå og ser frem til at alle i fiskeindustrien gjør det samme. Kundene skal kunne stole på varemerket Findus, uansett produkt som velges.”
Les mer om Findus' 10 prinsipper

MSC – ytterligere en miljøgaranti
- Utover de ti prinsippene er vi ledende på markedet når det gjelder MSC-merkede produkter. Naturligvis arbeider vi for å øke vårt MSC sortiment når flere produkter finnes tilgjengelige, noe annet ville ikke være forsvarlig. I begynnelsen av året lanserte vi ytterligere et par nye produkter med MSC-klassifisert merking, legger markedssjef Bent Enoksen i Findus til.

- Spørsmål som berører fisk er noe vi gjerne diskuterer og ser på som et åpent forum. For å få svar på spørsmål, si sin mening eller lete etter ytterligere informasjon, er alle velkommen til å ta kontakt via svarskjemaet under Kontakt oss, avslutter Bent Enoksen.

"Vi er overbevist om at våre prinsipper er den rette veien å gå og ser frem til at alle i fiskeindustrien gjør det samme. Selv om noen av disse styringsreglene kan være kostnadsdrivende mener vi at markedet, kundene og samfunnet vil være tjent med dette på lang sikt, og at markedet vil være villig til å betale for denne sikkerheten.”

MSC – det beste miljøvalget for fisk
MSC, Marine Stewardship Councils, er en uavhengig, global og ikke-fortjenestedrevet organisasjon som arbeider for å sikre verdens fisketilganger for fremtiden gjennom å fremme de beste miljømessige alternativene. MSC-merket viser at fisken ikke kommer fra en bestand som er overfisket eller er fanget på en måte som skader havets økosystem. Det borger for et bærekraftig og veldrevet fiske.