Findus’ Null-visjon

Null-visjonen innebærer at vi ser over all vår mat – fra råvarer og ingredienser til hele retter.

Dette innebærer en visjon om null bruk av tilsetningsstoffer samt unngå bruk av visse råvarer. En del av arbeidet er alt klart, på andre deler finnes det mer å jobbe med. I løpet av 2013 regner vi med å ha arbeidet igjennom samtlige produkter. Eventuelle unntak fra nullvisjonen gjøres i første hånd for å garantere matens sikkerhet. De få tilsetningsstoffene som kan komme til å bli brukt finnes alle med på EUs liste over godkjente tilsetningsstoffer i økologiske næringsmidler.